Botarga Produccions S.L., declara el seu respecte i compliment de les disposicions que recull la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (des d’ara, LOPD) i el compliment de les previsions legals que conté el Reial decret 994/1999, d’11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, als efectes de les quals disposicions ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i l’apropiació indeguda de les dades que vostè faciliti a Botarga Produccions S.L., sens perjudici que les mesures de seguretat a Internet no siguin inexpugnables. Per tot això, l’informa de la seva política de protecció de dades, perquè vostè determini voluntàriament si vol facilitar les seves dades personals a Botarga Produccions S.L.

Botarga Produccions S.L. l’informa igualment que les dades de caràcter personal que vostè faciliti en un formulari es recolliran en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal propietat de Botarga Produccions S.L., que quedarà sota la responsabilitat de l’Empresa. A fi de donar compliment al que preveu l’LOPD, es fa un esment exprés que Botarga Produccions S.L., societat limitada amb domicili en carrer Balmes, 350 1r 2a, Barcelona, és qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l’ús del tractament de les dades de caràcter personal que vostè li faciliti mitjançant qualssevol dels formularis disponibles als efectes a la pàgina web ubicada a l’adreça d’Internet www.botarga.cat

Per integrar les seves dades en el fitxer de Botarga Produccions cal el seu consentiment inequívoc, que podrà prestar mitjançant l’acceptació d’aquesta política de privacitat, escollint l’opció “HE LLEGIT I ACCEPTO EXPRESSAMENT LA POLÍTICA DE PRIVACITAT DE BOTARGA PRODUCCIONS S.L.” que es presenta abans de cada formulari de sol·licitud de dades.

Les dades que vostè facilita a Botarga Produccions S.L. tenen com finalitat poder ser utilitzades per Botarga Produccions S.L. per al desenvolupament de qualssevol de les activitats pròpies del seu negoci, així com per a activitats de promoció dels seus productes o serveis. Les dades esmentades podran ser cedides a altres empreses, entitats o organismes a Espanya, així com a terceres persones físiques o jurídiques, per a les mateixes finalitats que s’indiquen en aquest text. També per poder realitzar aquestes comunicacions de les seves dades a tercers cal el seu consentiment inequívoc, que podrà prestar mitjançant l’acceptació d’aquesta política de privacitat, escollint l’opció “HE LLEGIT I ACCEPTO EXPRESSAMENT LA POLÍTICA DE PRIVACITAT DE BOTARGA PRODUCCIONS S.L.” que es presenta abans de cada formulari de sol·licitud de dades.

Llevat dels camps en què expressament es determini el contrari, la resposta a les preguntes sobre dades personals és voluntària, sense que la falta de resposta a les dites preguntes, impliqui una disminució en la qualitat dels serveis que vostè sol·licita.

Vostè tindrà la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals que hi hagi en els fitxers de Botarga Produccions S.L., així com de les comunicacions que s’hagin produït pel que fa a les seves dades, sol·licitant-lo per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció. Per exercir els seus drets podrà dirigir-se a Botarga Produccions S.L. , al carrer Balmes, 350 1r 2a, 08008 Barcelona.