Llegeixo als diaris i en webs que per Sant Joan fem culte al Sol. Aquesta és una expressió enganyosa. Mai cap cultura ha honorat el Sol com a tal, en qualitat de Sol, pel fet de ser Sol. En tot cas, s’honora al Sol per retre homenatge a les seves qualitats, per allò que representa, en agraïment o en reconeixement de que és quelcom especial. El mateix passa amb el que sovint es malanomena com a “culte als arbres”, “culte a les pedres”… són expressions que poden portar a confusions.

Benvinguts a l’apassionant món del que en Mircea Eliade va anomenar hierofanies!. Una hierofania és una manifestació del sagrat. Tot el que hi ha sobre la Terra pot ser una hierofania. Només cal que l’home, o la dona, així ho considerin. Ara bé, hi ha determinats elements que es consideren que representen millor que altres les característiques d’allò etern, absolut, immutable, d’allò que generalment s’ha anomenat Déu, allò que és essencialment no humà, diferent a la vida tal i com l’entenem nosaltres. Les diferents cultures del món han expressat aquesta idea mitjançant imatges o talles, ja siguin amb forma humana o no, i els hi han posat noms i categories.

Hi ha elements naturals que expressen millor que altres els conceptes associats a aquesta idea: els arbres, que reneixen sense parar, l’aigua i els rius, que flueixen i es transformen continuament, les pedres, que són immutables i eternes, etc El pas de l’element natural (arbre, roca, aigua…) a la talla (dún déu, d’un sant…) és un procés comprensible: l’arbre es converteix en talla de fusta, la roca en escultura també de pedra, etc

Tothom diu que la festa de Sant Joan és d’arrel pagana, però poca gent sap què significa això. Saben aquesta gent que els pagans també tenien els seus déus, que el paganisme també és una religió, una religió que compta amb les seves imatges i els seus ritus i cerimònies de culte?

Per esbrinar una mica més sobre aquest déu perdut, cal preguntar-se quin paper juga el Sol en tot aquest univers de les hierofanies. Quines qualitats no humanes té el Sol perquè des de temps immemorials en aquesta part del món se li dediqui una festa? Si la festa de Sant Joan té alguna relació amb el Sol, cosa prou evident, caldrà cercar per una banda els valors i allò de diferent que el Sol és respecte a la vida humana (i que són els que van generar el culte arcaic), i per l’altra caldrà cercar el nom de la divinitat a qui es feia culte.

Avui en dia aquesta tasca és pràcticament impossible de realitzar, una quimera, perquè sobretot amb la Inquisició però també amb altres tècniques de destrucció de la cultura s’ha aconseguit esborrar el rastre. Avui ens és quasibé impossible resseguir el continuum històric que ens ajudaria a esbrinar perquè, per exemple, per Sant Joan s’encenen fogueres i perquè s’encenien abans, si és que es feia… o perquè es creu que determinades plantes tenen virtuts especials aquesta nit, o perquè en diem “revetlla” (una repetició de la vetlla?) o perquè la festa es va anar traslladant del 21 al 23…

El que si que podem fer és trobar pistes, per petites que siguin, que ens ajudin a trobar les respostes. Saber, per exemple, què celebraven els ibers catalans pels volts del solstici d’estiu en ajudaria molt… També podem veure que es fa en d’altres indrets del món. Pot ser que avui hi hagi algun país que honori la divinitat que aqui s’honorava pels volts del solstici a la Catalunya preromana?