Un dels actes centrals de la festa de Corpus és el passeig en processó de l’hòstia consagrada: un tros prim de pa amb forma esfèrica que el Cristianisme identifica amb el cos de Jesucrist. Aquesta figura esfèrica s’exhibeix un únic dia l’any, Diumenge de Corpus, dins una peça més o menys elaborada feta d’un metall preciós, anomenada custòdia. Hi ha dues coses em volten pel cap cada vegada que veig o penso en aquesta processó…

En primer lloc, a ningú no se li escapa que la identificació de Jesucrist en una figura esfèrica no és sino una estratègia més de superposició: la divinitat anterior era rodona (el Sol?) i el Cristianisme, que no pot suprimir el culte, l’assimila. Ras i curt, diu: a partir d’ara quedem que en aquesta peça de pa Jesus s’hi encarna, que aquesta peça és Jesús. I tothom s’ho empassa (o tothom hi està d’acord o no li importa que sigui així…). De fet, aquesta relació entre l’hòstia consagrada i el Sol es fa evident si hom presta atenció a determinats detalls de la forma de la custòdia. Si es mira bé, la custòdia s’hi poden veure clarament, al voltant de l’esfera, els raigs de Sol. Potser per això mateix, en alguns indrets de Mallorca, de les custòdies de Corpus en diuen “Custòdia de Sol”: pel fet que té la figura de raigs lluminosos circumdant el vericle.

Un altre dels aspectes que em sorprenen de la processó de Corpus, i especialment de la processó barcelonina, és que la custòdia és sobre una cadira, també artísticament decorada i feta de metalls preciosos, que hom creu que va pertànyer al Rei Martí l’Humà!! Com és que això és així? Desconec si en d’altres indrets la custòdia és sobre una cadira d’or però diria que no…. Se sap que els reis catalans foren promotors de la festa del Corpus però aquesta cadira…. A mi em sembla que aquest detall és prou significatiu com per seguir-ne la pista seriosament…. L’Agustí Duran i Sanpere en el seu llibre La Fiesta de Corpus, en dóna alguns detalls però caldria aprofundir-hi més, crec jo.